Nødvendig cookie-funktionalitet mangler!

Din web-browsers cookie-funktionalitet er deaktiveret.

Aktiver denne funktionalitet i din browser og genindlæs siden.
Uden denne funktionalitet vil du ikke kunne bruge systemet.

Sådan aktivere du cookie-funktionaliteten

Hvis du bruger Internet Explorer til at gå på internettet med gør du således:
  1. Gå ind i menupunktet Funktioner øverst i Explorer's vindue og vælg punktet Internetindstillinger...
  2. Vælg fanebladet Beskyttelse af personlige oplysninger
  3. I rammen Indstillinger klikker du på knappen Websteder...
  4. I dette vindue tilføjer du vores site til websteder du har tillid til, ved at skive secure.condidact.dk (uden anførselstegn) i feltet Webstedets adresse og klikker på Tillad.
Hvis du bruger Mozilla-Firefox gør du således:
  1. Vælg menupunktet Funktioner og derunder punktet Indstillinger...
  2. Vælg hovedpunktet Privatliv og herunder fanebladet Cookies
  3. Her kan du enten afkrydse Tillad sider at bruge cookies punktet, eller tilføje vores site til undtagelserne: Ved klik på Undtagelser knappen, skriv secure.condidact.dk (uden anførselstegn) i feltet Adresse på webside og klik på Tillad